Samen een uitvaart organiseren.

Anders want een uitvaart mag geen schuldenlast worden.

Minder accent op gecommercialiseerde rituelen.

 

SamSam Uitvaartcoaching is een vrijwilligersorganisatie in Rotterdam die nabestaanden met een smalle beurs de weg wijst  bij een overlijden met als doel schuld voorkomen. Deze site is bedoeld voor intermediairs, zoals maatschappelijk werk en pastoraal werk. Zij staan dicht bij de doelgroep, kennen de achtergronden en kunnen verwijzen naar SamSam Uitvaartcoaching. SamSam wordt ondersteund door:

 platform van organisaties in het gebied Prins Alexander Rotterdam;

 samenwerkende ondernemers en organisaties op het gebied van welzijn,

   zorg en uitvaren.

Samen Anders Minder